Městys Strážek

 

                                             Erb Strážek

                                                            Historie Strážku

Strážek,tehdy Strážkov 12km od Bystřice nad Pernštejnem katastrální a
politická obec,rozlohy 909m2 v údolí při Stážkovském potoku, při silnici od Rožínky
k Moravci 482m.n.m. Domy jsou v řadách u sebe.

Stará pečeť má ve znaku zubří  černou hlavu se zlatou houžví , po stranách je dolů obrácený hrot kopí a vzhůru obrácené ústí píšťaly s nápisem: Sigillum miestečka Stražiek.

Roku 1674 měl Strážek 251/64 lánu. Osídlených domů bylo 8, nově osídlených 7, starých pustých bylo 16.Roku 1790 bylo domů 51, obyvatel 412,roku 1834 domů 81 obyvatel 558, 
roku 1900 domů 139 obyvatel 812.

Pominuli se všechny vybájené zprávy o starobylosti Strážku jež zaznamenává a
odmítá Wolný, trvá jistota, že podací kostelní ve Strážku se jmenuje již od
r.1239. Byla tedy již osada, o které je známo až ze 14.století, že náležela k opravě
hradu Mitrova, při,němž se r.1358 již jako městečko připomíná. Od Mistrovského
zboží byl Strážek oddělen r.1560 a připojen ke zboží Moraveckému.

Kostel svatého Šimona a Judy je na kopečku nad městečkem. Vystaven
byl na místě starodávného kostela r.1616 Vilémem Munkou z Ivančic. Tehdy
náleželo k faře 9 vesnic -Habří, Janovice, Meziboří, Bojanov, Radkov, Dolní
Libochová, Moravec, Jemnice, Mirošov.

Škola byla ve Strážku r.1662, učitel vyučoval tehdy v obecním domě a měl
za to 5,5 zlatky a trochu obilí. Staré školy nedostačovalo, proto byly upraveny r.1879
konstribučenské sýpky na školu.

Roku 1500 osvobodil Vilém z Pernštejna Strážek od povinností šenkovati panské víno.

Strážek má tyto výroční trhy: den před zvěstováním P. Marie
                                                        den před Na Nebe vzetím P. Marie
                                                        den před druhou středou v říjnu
                                                        den před početím P. Marie
                                                        dobytčí trhy
                                                        dobytčí trhy v úterý před sv.Vítem

Staré rody:Krecht,Horký,Šalbaba,Krejzek,Bouzek,Holemý.

Ve městě je starý spořitelní a  záloženský spolek,oddělení finanční stráže,
obvodní lékař,četnické stanoviště, pošta, telegrafní úřad, stravovna, také sbor
dobrovolných hasičů.

Se Strážkem je spojen Mitrov v politickou obec. Části Strážku na sever je Baliboř, nyní Veleboř,dříve to byla ves jak se připomíná v r.1358, která patřila k hradu Mitrovu.

 

                                     Současnost

Strážek je městys ležící jihovýchodně od Žďáru nad Sázavou, zhruba 10 km jihozápadně od Bystřice nad Pernštejnem. Městys tvoří 7 částí. Strážek a další menší vesnice v okolí: Jemnice, Krčma, Meziboří, Mitrov, Moravecké Janovice. K obci patřilo i Habří, k 1. červenci 2007 však bylo přeřazeno pod Moravecké Pavlovice.

Strážek je sice ukryt v romantickém údolí, přesto je už z dálky viditelný pozoruhodný kostel sv. Šimona a Judy, jenž byl původně pro nekatolíky vystavěn na místě staršího kostela Navštívení Panny Marie převážně renezančně v roce 1616. Jednolodí je zaklenuto valenou klenbou s lunetami a pozdně renezanční štukovou a freskovou výzdobou. Pozoruhodný je i kostelní mobiliář. Tři erby a údaje o přestavbě kostela jsou vytesány nad bočním vchodem.
K turistickým vycházkám zde láká vrch Strážnice, nedaleký zámek Mitrov (dnes domov důchodců), zřícenina hradu Mitrov (původně hrad z poč. 14. st.) a především malebné údolí řeky Bobrůvky-Loučky. U říčky je lesní penzion Podmitrov s ubytováním, kuchyní a v létě i s chatkami. A právě odtud vede značená turistická cesta po proudu Loučky k legendární Trenkově rokli, Havlovu, zříceninám Víckova, Košíkova a Rysova a dále až do Dolních Louček.

 

Dobrovolní hasiči