Dětský den

V roce 2012 byl sbor osloven starostou městyse, zda-li by neuspořádal ke dni dětí oslavu. Po dohodě s místními členy fotbalového týmu byl uspořádán dětský den. Od té doby každý rok je ve spolupráci pořádám den dětí. Začátek je na místním fotbalovém hřišti, kde jsou plněny disciplíny v duchu míčových a sportovních her. Bývá zde pět stanovišť. Po té přejdou děti s rodiči na místní výletiště, kde na děti čekají další stanoviště, která jsou zaměřena více k hasičině. Děti na jednotlivých stanovištích dostávají za splnění úkolů hned odměny. Je připraveno občerstvení jak pro děti tak i pro rodiče. Po skončení plnění disciplín je za příznivého počasí provedena ukázka hasické techniky, hašení pěnou a jiné.